WORLDWISE ENTERPRISES INC | Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh

VietnameseEnglish

Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Email In PDF.

- Công ty cần tuyển dụng 1 nam trung cấp học ngành thủy sản, mức lương thỏa thuận, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ĐT liên hệ 0913992727.